Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) programma

Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen

Ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) bedrijfsprogramma verwijst naar onze betrokkenheid die verder gaat dan onze directe omgeving. Het bestaan van ons bedrijf staat niet op zichzelf; het maakt onderdeel uit van een groter geheel aan mensen, andere organisaties en natuur. De sociale verantwoordelijkheid van een onderneming bestaat uit het aan de wereld teruggeven wat zij ons heeft gegeven.

Scope

Dit beleid is van toepassing op Qbig, de andere organisaties binnen de Straatweg Group en geldt ook voor onze leveranciers en zakenpartners.

Beleidsonderdelen

Onze ambitie is om een verantwoordelijk bedrijf te zijn dat tegemoetkomt aan de hoogste normen van ethiek en vakbekwaamheid.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid valt uiteen in twee categorieën: compliance en pro-activiteit.

Compliance verwijst naar onze verbintenis om de wettelijke beleidsvoorschriften na te leven en naar onze bereidheid om de normen en waarden van de gemeenschap in acht te nemen. Pro-activiteit heeft betrekking op elk initiatief om de mensenrechten te bevorderen, gemeenschappen te helpen en onze natuurlijke omgeving te beschermen.

Compliance

Juridisch
Onze organisatie:

 • Respecteert de wet
 • Leeft haar intern beleid na
 • Zorgt ervoor dat al haar bedrijfsactiviteiten legitiem zijn
 • Houdt haar partnerships samenwerkingsverbanden transparant en toegankelijk

Qbig Packaging

Pro-activiteit

Bedrijfsethiek
Wij doen altijd zaken met een hoge mate van integriteit en respect voor de mensenrechten zijn extra alert op de volgende aspecten:

 • Veiligheid en eerlijke handel
 • Respect voor onze klanten, leveranciers en zakenpartners
 • Anti-omkoping en -corruptie praktijken

Bescherming van het milieu
Ons bedrijf erkent de noodzaak om de natuurlijke omgeving te beschermen. Ons milieu schoon en onvervuild houden is een meerwaarde voor iedereen. Wij streven er proactief naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen door:

 • Onze klanten hergebruik/circulariteit te bieden in hun gebruik van kunststoffen
 • Zelf het circulariteitsprincipe implementeren waar mogelijk
 • Onze productie dichter bij onze klanten brengen, inclusief het aanzienlijk verminderen van de CO2-uitstoot van onze zeevracht
 • In onze FaQtory gebruiken we volledig elektrische machines die 85% energiezuiniger zijn dan traditionele machines

Behoud van het milieu
Naast onze wettelijke verplichtingen streeft ons bedrijf ernaar het milieu proactief te beschermen. Voorbeelden van relevante activiteiten zijn:

 • Recycling
 • Energiebesparing
 • Gebruik van milieuvriendelijke technologieën

Qbig Packaging

Ondersteuning van de gemeenschap

Qbig creëert actief banen bij Kansis, waardoor we onze eigen FaQtory kunnen realiseren. Kansis is het werkbedrijf in de regio Stichtse Vecht en De Ronde Venen. In samenwerking met Kansis zorgt Qbig voor meer, afwisselende en dankbare banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werk geeft deze mensen zelfvertrouwen en bestaansrecht. De waarde van een baan is voor hen zoveel meer dan alleen een inkomen.

Zorg dragen voor werknemers
Wij zorgen ervoor dat wij:

 • Een veilige, gezonde en gelukkige werkomgeving creëren
 • De mogelijkheid bieden om talenten en vaardigheden te ontwikkelen
 • Diversiteit en inclusie ondersteunen

Mensenrechten
Qbig zet zich sterk in voor de bescherming van de mensenrechten. Wij zijn een zorgzame, sociale en ondersteunende werkgever die het recht op gelijke werkkansen stimuleert en zich houdt aan eerlijke arbeidspraktijken. Wij voorkomen dat onze activiteiten, direct of indirect, de mensenrechten schenden in welke vorm dan ook.

Leren
Wij investeren actief in R&D. We staan open voor suggesties en luisteren aandachtig naar ideeën. Qbig werkt voortdurend aan de verbetering van werkprocessen en de omgang met elkaar.